Trang chủ / TIN TỨC / 𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝟏 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐢𝐩 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢

𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝟏 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐢𝐩 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢


☘️Fatal dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh 🎗
 𝐓𝐫𝐮̛𝐚 𝐦𝐨̂̀𝐧𝐠 𝟏 𝐭𝐞̂́𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 - 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐚 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 💋 𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝟏 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐢𝐩 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 
💔 𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐭𝐚̣𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐞𝐚𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐚̣
🧚🏿‍♀️🧚🏼𝐘𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 ❤️
𝟯𝗚𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗲
===========================
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏𝟑𝑮 - 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒔𝒂̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎
- + - Hotline: 0964525279 
- + - Địa chỉ: 86 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
- + - Website: nguyen3g.com
Có thể là hình ảnh về 3 người và màn hình


88 Cận kề số người được
3 Lượt tương tác
Phân phối điểm trung bình -1,1x
Không thể quảng cáo


You and 2 other people