Trang chủ / TIN TỨC / ⚠️ 𝐈𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟏 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔𝟒𝐠𝐛 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐨 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 -

⚠️ 𝐈𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟏 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔𝟒𝐠𝐛 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐨 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 -


Bắc thang lên hỏi ông trời:
Bao giờ tìm được một người để yêu
Nhếch môi ông nói một điều:
Vào giữa tháng sáu một chiều tuyết rơi!!!
⚠️ 𝐈𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟏 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔𝟒𝐠𝐛 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐨 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 - Nguyên3G rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý anh chị với tất cả tấm chân tình ạ
 ---------                                                                
Hãy gọi 0964 525279  Bé Nguyên  cùng team sẻ phục vụ                                          
⌚️ 8H đến 20H hàng ngày                                    
🏘 Số 86 Phan Đình Phùng quảng ngãi                    
Wer chec giá : nguyen3g.com          
 ⚠️ Thay pin-Ép kính-sửa máy lấy liền